ustawienie kolumn

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak poprawić jakość dźwięku w przypadku markowych kolumn często popełniają bardzo poważne błędy nie zdając sobie nawet sprawy z ich istnienia. Tymczasem już kilka manewrów może doprowadzić do istotnych zmian na lepsze.

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje zachowanie minimalnej odległości od ścian. Owszem, niektóre kolumny są zaprojektowane tak, aby można było umiejscowić je bezpośrednio przy ścianie, w zdecydowanej większości przypadków nie mamy jednak do czynienia z takimi rozwiązaniami. Dobrze więc trzymać się zasady, zgodnie z którą, jeśli byłoby to możliwe, w instrukcji znaleźlibyśmy jasną informację na ten temat. W innych przypadkach warto pamiętać o tym, że nie tylko same głośniki, ale również głowa słuchacza powinny się znajdować w oddaleniu o co najmniej kilkadziesiąt centymetrów od ścian.

Kolejna zasada mówi o tym, że kolumny powinny być ustawione na odpowiedniej wysokości, a wysokość ustawienia obydwu powinna być taka sama. Co do zasady, kolumny podłogowe ustawia się bezpośrednio na podłodze mając nadzieję, że ich producent pamiętał o prawidłowym projekcie tego typu zestawów. Z reguły takie podejście rzeczywiście ma uzasadnienie, choć należy liczyć się również z wyjątkami od przedstawionej reguły.

Jeśli w instrukcji nie pojawiają się inne zalecenia, warto też postarać się, aby głośnik wysokotonowy znajdował się na wysokości uszu słuchacza. Tolerancja w tym względzie może wynosić nawet kilkanaście centymetrów odchylenia, nie warto jednak traktować tego jako reguły. Stosowanie reguł teoretycznych przy instalacji głośników nie jest zresztą najczęściej polecaną praktyką. Znacznie lepiej jest samodzielnie sprawdzać, jakie skutki przynosi zmiana wysokości kolumn względem uszu słuchacza. Jest to zresztą jeden z najprostszych eksperymentów, nie warto się go więc przesadnie bać.

prawidłowe ustawienie kolumnKolejne zalecenie dotyczy ustalenia kolumn oraz miejsca odsłuchu, przyjmuje się bowiem, że powinny one stanowić trójkąt równoboczny. Mniejsze kolumny w niewielkich pokojach mogą być zresztą ustalone bliżej siebie i nie przewiduje się, że wpłynie to wyjątkowo niekorzystnie na jakość odsłuchu. Przyjmuje się przy tym, że prawidłowo ustawione kolumny znajdują się w odległości od 1,5 do 3 metrów od siebie.

Choć zasada ta wydaje się być oczywista, wielu osobom zdarza się zapominać o tym, że kolumny powinny być skierowane na miejsce odsłuchu. Owszem, w sieci można spotkać także inne zalecenia, w tym przede wszystkim ustawianie kolumn na wprost, doświadczenia osób testujących takie rozwiązania potwierdzają jednak, że odejścia od zasady bazowej rzadko są skuteczne.